Azərbaycan hökumətinin və onun başçısı İlham Əliyevin 2016-cı ildən başladığı xüsusi islahatlar proqramının ana bəndlərindən biri də ciddi kadr dəyişiklikləri idi. İctimaiyyət inanmırdı ki, iri fiqurlar, kök salmış nazirlər, onların himayəsindəki məmurlar, icra başçıları