1. Gələcəyə gedirik, biz aldana-aldana, Zülmün dar ağacından, hey sallana-sallana. 2. Yoxsulluq şirin ömrü, zəqquma döndərər, Mərdi zəlil eləyib, lap muma döndərər. 3. Dünya əhli içində bir xalq kimi uluyuq, Ölkəmiz varlı-karlı, biz